Szanowni Państwo!

W sobotę, 2 marca 2019 r. w godz. 11.00 - 15.00 zapraszamy serdecznie do udziału w integracyjnym spotkaniu plenerowym pt.:„Tajemnice radzieckiego atomu”, które odbędzie się na terenie byłej, supertajnej radzieckiej bazy - magazynu broni nuklearnej w Podborsku (Gmina Tychowo).

W ramach tego wydarzenia proponujemy Państwu uczestnictwo w następujących aktywnościach:

  • Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Zimnej Wojny Obiekt  3001 w Podborsku – jedynego w Europie, zachowanego w niemal 100% w oryginale poradzieckiego schronu - składu broni atomowej.
  • Rodzinna zabawa terenowa p.t.: „Szpiedzy w Podborsku”,o charakterze popularnych „podchodów”.
  • Ognisko integracyjne z poczęstunkiem korespondującym z tematyką miejsca (wojskowy chleb, konserwy - tuszonki, herbata - czaj).
  • Opieka trzech wykwalifikowanych edukatorów występujących w strojach z epoki.

Realizacja niniejszej oferty wyceniona została na kwotę 15 zł od  uczestnika. Mamy nadzieję, że skorzystają Państwo z naszego zaproszenia i będziemy mogli wspólnie wybrać się w przeszłość by rozwikłać jeden z największych sekretów Pomorza Środkowego.

Koszyki piknikowe, mimo proponowanego poczęstunku, będą mile widziane. Warto też zaopatrzyć się w ulubione kiełbaski.Będzie można je upiec na ognisku.

Chętnych do skorzystania z zaproszenia prosimy o potwierdzenie swojego udziału do dnia 22.02.2019r., Czekamy na Państwa deklarację pod nr telefonu (094) 343-25-62.

 

Do zobaczenia w Podborsku!

 

 

 

ZAPRASZAMY NA DYŻUR PSYCHOLOGA

 

 

Zapraszam do skorzystania z pomocy  psychologicznej - specjalnie dla Was będę pełniła dyżury w siedzibie Ośrodka.  Odbywać się one będą w ostatni poniedziałek każdego miesiąca w godzinach od 15:00 do 17:00.

Pierwszy dyżur przypada na dzień 25.02.2019r.

Jeśli potrzebujesz porozmawiać Ty lub Twoje dziecko – przyjdź!

Zapraszam. Chętnie się z Wami spotkam.

psycholog Marta Mokrzycka

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

GRUPA ROZWOJOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W WIEKU 8-12 LAT

 

Ogłaszamy zapisy do grupy rozwojowej dla dzieci i młodzieży po przysposobieniu .

Nabór uczestników prowadzimy do końca lutego 2019r.

Rozpoczęcie spotkań z dziećmi jest zaplanowane na marzec tego samego roku.

 

Celem grupy jest stworzenie przestrzeni do:

  • przeżycia i przepracowania problemów wieku dorastania z uwzględnieniem specyfiki trudności u dziecka adoptowanego
  • zwiększenia poczucia bezpieczeństwa, samoświadomości przeżywanych emocji oraz ich okazywania w sposób adekwatny do sytuacji
  • wyrażania siebie w sposób asertywny
  • odnajdywania siebie w relacjach społecznych
  • zwiększenia poczucia własnej wartości oraz skuteczności
  • świadomego przeżywania w grupie rówieśniczej doświadczenia bycia przysposobionym

 

Uczestnictwo w grupie będzie poprzedzone konsultacją indywidualną.                

Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie pod nr tel.: 94 343 25 62.

 

Prowadzący:

Marta Mokrzycka– terapeuta

Marzena  Weber – koterapeuta

 

 

 

 

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Informacja

W związku  z  ustanowieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
dnia 12 listopada 2018 r. Świętem Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległosci Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 2117), informujemy, iż Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie w tym dniu będzie
nieczynny.

 

 

Dnia 29.10.2018r. na godzinę 17:00 zapraszamy do siedziby POA na spotkanie dla osób, które są najbliższe obecnej rodzinie adopcyjnej lub kandydatom na rodziców adopcyjnych.
Spotkanie i rozmowa z pedagogiem Ośrodka może Państwu pomóc w zrozumieniu specyfiki tematyki rodzicielstwa adopcyjnego. 
Proszę, rodzice adopcyjni obecni i przyszli, zachęćcie swoich najbliższych do skorzystania z zaproponowanej przez Ośrodek formy pomocy.
Czekamy na Was!

 

.................................................................................................................................................................................................................................................

Zespół Wsparcia Rodzicielstwa Adopcyjnego POA w Koszalinie zaprasza rodziców adopcyjnych na Spotkanie Psychoedukacyjne: „Adopcja – moja historia”, które odbędzie się w siedzibie POA w Koszalinie,
dnia 17.11.2018r. o godzinie 11:00.

 

Potwierdzenie przyjęcia zaproszenia prosimy zgłosić telefonicznie tel. (094) 343-25-62 do dnia 09.11.2018r.

..........................................................................................................................................................................................................................................

W sobotę 27.10.2018r. na godzinę 12:00 zapraszamy do siedziby POA na spotkanie "Grupy wsparcia dla młodych rodziców adopcyjnych".
Na to spotkanie zapraszamy MAMY albo OJCÓW - rodziców, którzy są w tej roli od niedawna. Sytuacja pojawienia się dziecka, licznych obowiązków, nowej rzeczywistości, może wzbudzić wiele przyjemnych jak i frustrujących myśli i emocji. Chwile, na które się od tak dawna oczekiwało mogą przybierać wiele barw i odcieni. Nie musicie być z tym sami, przyjdźcie, podzielcie się swoimi odczuciami,zadbajcie o swoje potrzeby, spędzcie chwile wśród osób będących w podobnej sytuacji.
Takie spotkanie może być dla Was przydatnym wsparciem, zastrzykiem energii, odkryciem zasobów.
Towarzyszyć temu wydarzeniu będzie pedagog POA - Marzena Kirko.
W razie pytań i chęci zgłoszenia swojego uczestnictwa prosimy o kontakt telefoniczny.

..........................................................................................................................................................................................................................................

Dnia 17.10.2018r. zapraszamy na inauguracyjne spotkanie grupy rodziców adopcyjnych, którzy zechcieliby wraz z pracownikami POA aktywnie działać na rzecz rodzicielstwa adopcyjnego. Poszukujemy zaangażowanych rodziców, takich którzy pomogą nam lepiej zrozumieć potrzeby i problemy rodzin adopcyjnych. Wasza wrażliwość, cenne doświadczenie, są zasobami, z których Ośrodek chciałby czerpać inspirację do dalszej pracy. Mogą też być, co najważniejsze, istotnym wsparciem dla innych rodziców.

Rodziców, którzy zechcą odpowiedzieć na nasze zaproszenie prosimy o kontakt telefoniczny lub zapraszamy dnia 17.10.2018r. na godzinę 16:00 do siedziby Ośrodka.
Zespół POA

 

 

Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
ul. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator (Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: a.burek@ta.pl.

Do zakresu działania Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie należy wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz przepisów wewnętrznych. Publiczny Ośrodek Adopcyjny gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. jednostki organizacyjne pomocy społecznej, sądy i ich organy pomocnicze, instytucje oświatowe, podmioty lecznicze, kościoły i związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne).

Dane osobowe przetwarzane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji uregulowanymi odpowiednimi ustawami kompetencyjnymi. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Danych Osobowych w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie wprowadzonej zarządzeniem dyrektora nr 6 z dnia 24 maja 2018 r.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres AD lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres l.jeczkowski@ta.pl.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Województwo Zachodniopomorskie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:


Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

W zależności od sfery, w której przetwarzane są dane osobowe w Publicznym Ośrodku Adopcyjnym w Koszalinie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez pracowników Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie. 

.........................................................................................................................................................................................................................................Dyrektor Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie

przyjmuje ws. skargi / wnioski

codziennie w godzinach:

- poniedziałek: 11.00-19.00

- wtorek-piątek: 8.00-16.00

.....................................................................................................................................................................................................................................

 

Zdrowych, rodzinnych, spokojnych
i pełnych miłości 
Świąt Bożego Narodzenia
Życzą pracownicy Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie
 

-----------------------------------------------------------------------------------
List Gratulacyjny
"Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam wyrazy uznania i szacunku za godną naśladowania postawę podczas realizacji zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego.
Pragnę wyazić podziękowania za Pani nieoceniony wkład w budowanie systemu wsparcia i opieki dla osób tego wymagających. Pani ofiarność, cierpliwość oraz kompetencje zawodowe zasługują na szczególne wyróżnienie.
Gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę wytrwałości w dalszej pracy oraz satysfakcji z osiągniętych celów."

Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski


           Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie przy współpracy z Zachodniopomorskim Urzędem Marszałkowskim w Szczecinie oraz Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie - Grupa Ratownictwa PCK Koszalin w dniu 16 listopada 2017 roku rozpoczął cykl warsztatów z udzielania pierwszej pomocy medycznej ukierunkowanej na małe dzieci. Warsztaty skierowane są do osób prowadzących rodziny zastępcze. Pozytywne wrażenia z ubiegłorocznego udziału rodzin w pierwszym z cykli zaowocowało dużym zainteresowaniem wśród opiekunów. Pomimo ograniczonej liczby miejsc zgłaszały się kolejne chętne rodziny zastępcze do wzięcia udziału w warsztatach.

Ratownik medyczny Pan Adrian Lis wykazał się dużą umiejętnością prowadzenia warsztatów w sposób ciekawy i angażujący uczestników do czynnego brania w nich udziału. Wolontariusze PCK, którzy również uczestniczą podczas warsztatów są bardzo pomocni w trakcie samodzielnego wykonywania poleceń wydawanych przez prowadzącego np. przy zabiegach resuscytacji.

Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza przez uczestników pomoże im w codziennej opiece nad powierzonymi im dziećmi. Kolejne spotkania z tego cyklu przewidziane są na 23 i 24 listopada.

Pragniemy podziękować Zachodniopomorskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Szczecinie za sfinansowanie tegorocznego projektu. Ratownikom zaś za poświęcony nam czas. Dzięki takim działaniom przyczyniamy się do wyedukowania oraz utrwalenia zachowań ratujących ludzkie życie.


Oferta pracy:

 psycholog

Poszukujemy osoby z tytułem magistra psychologii oraz minimum rocznym stażem pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem lub pracę z rodziną.
Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Dyrektorem Ośrodka


 Spotkania Grupy Wsparcia w roku 2018 odbywać się będą w ostatnią środę każdego nowego miesiąca
o godzinie 16:30.

Na najbliższe spotkanie zapraszamy 28.02.2018 o godzinie 16:30

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie swojej obecności.

 

 


Osoby prowadzące zespół terapeutyczny zapraszają również do korzystania z pomocy
psychologicznej i pedagogicznej. Zainteresowanych zapraszamy na spotkania indywidualne.
Kontakt telefoniczny pod numerem: 94 343 25 62.

Anna Rutkowska i Barbara Tabaka - Tomczyk


Promować ideę adopcji można na różne sposoby …. można organizować konferencje a można też podarować coś praktycznego. W tym przypadku umiejętności i wiedzę z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci.

W dniu wczorajszym zakończyliśmy warsztaty dla  rodzin zastępczych z udzielania pierwszej pomocy medycznej ukierunkowanej na małe dzieci, organizowane przez Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie. W warsztatach udział wzięły rodziny z Koszalina, powiatu koszalińskiego, białogardzkiego oraz szczecineckiego. Łącznie w trzech spotkaniach (07.06.2016 r., 14.06.2016 r., 22.06.2016 r.) udział wzięło 26 rodziców i opiekunów.  Prowadzący warsztaty Pan Remigiusz Wojcieszonek wykazał się fachową wiedzą,  doświadczeniem zawodowym i dużą umiejętnością prowadzenia zajęć. Po każdym ze spotkań uczestnicy deklarowali chęć uczestnictwa w kolejnych zajęciach. Zadowoleni byli ze zdobytej wiedzy. Z pewnością przyniesie wymierne korzyści w opiece nad dziećmi
i podniesie kompetencje opiekunów zastępczych.

Serdecznie  dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów Panu Mariuszowi Sikorze  - Dyrektorowi Wydziału Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Panu Remigiuszowi Wojcieszonkowi  i Pawłowi Ochimowi z Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

Leszek Jęczkowski


 

Od stycznia 2016r. Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie
poszerza zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodzin i dzieci.

 

Chętnych do skorzystania z pomocy zapraszamy na :

grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, osób borykających się z niepłodnością

♦ terapię rodzinną, małżeńską dla rodziców adopcyjnych, kandydatów na rodziców adopcyjnych, osób borykających się z niepłodnością.

 

W zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z rodzin adopcyjnych oraz zgłoszonych
do Publicznego Ośrodka Adopcyjnego w Koszalinie proponujemy:

pomoc psychologiczną, spotkania indywidualne

♦ pomoc psychologiczną grupową dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ze specjalistami:

- psycholog Marta Mokrzycka

- psycholog Barbara Tabaka-Tomczyk

- pedagog Anna Rutkowska

 

Kontaktowe numery telefonów:

- tel. 94 343 25 62

- kom. 535 990 029 


 


Publiczny Ośrodek Adopcyjny  w Koszalinie jako partner włączył się do projektu stworzenia historycznej i edukacyjnej
gry planszowej „Wilhelm z Geldrii”. Gra opisuje autentyczne wydarzenie jakim było uprowadzenie księcia Wilhelma z Geldrii
w 1388 roku niedaleko Sławna i przenosi osoby grające w dzieje średniowiecznego Pomorza.
Celem gry jest oczywiście zabawa i integracja graczy, ale również nauka historii.

Gra przeznaczona jest dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów a rozdawana jest przez nasz Ośrodek w rodzinach zastępczych,
rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo – wychowawczych  i świetlicach, z którymi współpracujemy.

Mamy nadzieję, że spodoba się  graczom i przyniesie dużo radości, wspólnie spędzonych chwil,
zdrowej rywalizacji i zaszczepi zainteresowanie historią.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej DSR-I-8307.17.1.2015.MT
z dnia 2 lipca 2015 r. został zatwierdzony autorski program "Adres tymczasowy: Opieka zastępcza".
Program skierowany jest głównie dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

"Adoptować dzieci... znaczy uznać, że miarą więzi między rodzicami a dziećmi nie są jedynie parametry genetyczne.
(...)Istnieje rodzenie, które urzeczywistnia się przez przyjęcie dziecka, opiekę nad nim, poświęcenie się mu.
Więź, jaka dzięki temu powstaje, jest tak głęboka i trwała, że w niczym nie ustępuje więzi opartej na pokrewieństwie biologicznym".
Jan Paweł II